Blog 1 -
 Online Cursus Palliatieve Zorg  thumbnail

Online Cursus Palliatieve Zorg

Published Apr 19, 24
8 min read

Het moment waarop palliatieve zorg start, is vaak lastig te bepalen (palliatieve zorg gent eeklo). Dit kan zijn vanaf het moment dat duidelijk wordt dat iemand niet meer kan genezen - palliatieve zorg gent eeklo. Een andere manier om dit moment te bepalen is met de zogenoemde ‘surprise question’. Dit is het moment waarop het de zorgverleners niet zou verbazen als de cliënt binnen een jaar overlijdt

Deze afbeelding laat zien dat palliatieve zorg meer is dan zorg in de stervensfase. De vier fasen van palliatieve zorg zijn: De ziekte wordt behandeld zonder dat genezing mogelijk is. De focus ligt op het verlichten en onder controle houden van de symptomen. Door de voortschrijdende ziekte verzwakt de cliënt en wordt hij minder mobiel.

In deze fase worden beslissingen rondom het levenseinde genomen, bijvoorbeeld het wel of niet toepassen van behandelingen of het wel of niet reanimeren of het wel of niet naar het ziekenhuis gaan bij een calamiteit - palliatieve zorg gent eeklo. Fasen 1 en 2 gebeuren vaak tegelijk, ze lopen geleidelijk in elkaar over. Het is dus niet zo dat er alleen aandacht is voor symptoomcontrole en dat niet naar de behandeling wordt gekeken of andersom

In deze fase verschuift de aandacht van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven. Deze fase duurt meestal slechts een paar dagen, de laatste dagen voor het overlijden. De nazorg voor naasten na het overlijden van de cliënt wordt meestal ook gezien als onderdeel van de palliatieve zorg. De naasten hebben tijd en ruimte nodig om het overlijden van hun dierbare te verwerken.

Palliatieve Zorg Opleiding

De palliatieve fase verloopt in grote lijnen op drie verschillende manieren, zoals onderstaande afbeelding in beeld brengt. palliatieve zorg gent eeklo. palliatieve zorg Bornem. Bij kanker gaat de achteruitgang aan het eind van de ziekte vrij abrupt. Bij hartfalen en COPD zijn er perioden van terugval, en vindt het overlijden meestal plotseling plaats. Bij dementie zie je een geleidelijke achteruitgang (bron: Algemene principes palliatieve zorg, Integraal Kankercentrum Nederland, 2010).Bekijk de standaarden en richtlijnen in het Kwaliteitskader palliatieve zorg

Wil jij als eerste op de hoogte blijven van praktijkvoorbeelden, nieuws, tools en bijeenkomsten over de ouderenzorg? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

Palliatief betekent: verzachtend. Palliatieve zorg is zorg niet gericht op genezing, maar op de kwaliteit van leven van jou en van je naasten - palliatieve zorg gent eeklo. Op wat jij belangrijk vindt en wat jij nodig hebt in de laatste fase van je leven. Zodat jouw leven zo fijn en prettig mogelijk is, ondanks dat je ziek bent

Het kan zijn dat je maar kort te leven hebt maar dat hoeft niet. Hoeveel weken, maanden of jaren je palliatieve zorg krijgt, verschilt dus van persoon tot persoon. Lees meer op de pagina: Dit is palliatieve zorg. Als je niet meer beter wordt, kun je palliatieve zorg krijgen. palliatieve zorg gent eeklo. Dit noem je vaak de palliatieve fase

Palliatieve Zorg HondDe (medische) behandeling richt zich niet op genezen, maar op het voorkomen en verminderen van klachten en problemen (palliatieve zorg gent eeklo). Palliatieve zorg krijg je tot en met je sterven. Vanaf wanneer precies je palliatieve zorg krijgt, is soms lastig te bepalen. Ook als niet zeker is, dat een behandeling jouw ziekte kan genezen, kun je palliatieve zorg krijgen

Zorgverleners bepalen het begin van de palliatieve fase vaak met de ‘surprise question'. Ze kijken naar jouw persoonlijke situatie en vragen zich af: ‘Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt in de komende twaalf maanden komt te overlijden?'. palliatieve zorg gent eeklo. Als de zorgverlener die vraag met ´Nee´ beantwoord, kan je palliatieve zorg krijgenAls je in de laatste fase van je leven bent gekomen (door ziekte of ouderdom) heb je recht op palliatieve zorg. En omdat de mensen om je heen een grote rol spelen in deze laatste levensfase, richt palliatieve zorg zich ook op jouw naasten - palliatieve zorg gent eeklo. Onderzoek laat zien dat patiënten die goede palliatieve zorg krijgen: vaak minder somber en angstig zijn minder last van andere klachten en problemen hebben hun kwaliteit van leven als beter ervaren minder vaak (plotseling) naar het ziekenhuis hoeven Ook blijkt dat naasten het sterven van hun dierbare beter kunnen accepteren en een plek geven

Maar palliatieve zorg begint op het moment dat duidelijk is, dat je waarschijnlijk sterft aan jouw ziekte of aandoening. Of als je ouder bent en last hebt van meerdere chronische aandoeningen, die invloed hebben op elkaar. Je bent dan kwetsbaar. Hoeveel weken, maanden of zelfs jaren, je palliatieve zorg krijgt, verschilt van persoon tot persoon.

Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg begint meestal met een gesprek met je arts. Dit is vaak de arts met wie je het meeste contact hebt. Dat kan de huisarts zijn maar ook een specialist in het ziekenhuis - palliatieve zorg gent eeklo. Hij of zij bespreekt jouw situatie met je en als je dat wilt ook met jouw naasten

Of als je overlijden dichterbij komt. Je arts kan er zelf over beginnen, maar je kunt ook zelf om dit gesprek vragen. Lees meer op de pagina: Praten met je arts over de laatste levensfase. In de palliatieve fase krijg je met verschillende zorgverleners te maken. Wie dat precies zijn, hangt af van jouw persoonlijke situatie.

Soms is zorg nodig van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Dat kan een gespecialiseerde verpleegkundige van de thuiszorg of een gespecialiseerde verpleegkundige of arts in het ziekenhuis zijn - palliatieve zorg Sint-Niklaas. palliatieve zorg gent eeklo. Elk ziekenhuis heeft namelijk een palliatief team. Dat team bestaat uit mensen die heel veel weten van palliatieve zorg. Dit team adviseert behandelend artsen, verpleegkundigen, patiënten en hun naasten

Niet elke zorgverlener denkt er zelf aan om het palliatief team in te schakelen. palliatieve zorg gent eeklo. Jij kunt hier om vragen. Als je palliatieve zorg ontvangt, heb je altijd een hoofdbehandelaar en eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Is het niet duidelijk wie dat zijn? Vraag dit dan aan een van jouw zorgverleners

Palliatieve Zorg En Palliatieve Sedatie - Levenseinde

Je kunt overleggen wie eerste aanspreekpunt is, op de plaats waar jij palliatieve zorg ontvangt (palliatieve zorg gent eeklo). Palliatieve zorg is niet hetzelfde als terminale zorg. Palliatieve zorg richt zich op het leven, niet op het sterven. Terminale zorg is het laatste stukje palliatieve zorg, niet lang voor het overlijden. Palliatieve zorg kan in principe maanden of zelfs jaren gegeven worden, terminale zorg nietDe ziekte wordt behandeld maar je kunt niet meer genezen. De behandeling richt zicht op het afremmen van het ziekteproces. Het is zeker dat je zult overlijden aan deze ziekte (ziektegericht palliatie). Soms is het onzeker of je zult genezen. Dan kun je palliatieve en gewone (curatieve) zorg tegelijk krijgen.

Vaak lopen fase één en twee tegelijk en langzaam in elkaar over - palliatieve zorg gent eeklo. In beide fases wordt gekeken naar de kwaliteit van leven dus naar wat jij belangrijk vindt en nodig hebt in deze fase van je leven, ondanks dat je ziek bent. Zorg in de laatste weken van je leven waar het gaat om kwaliteit van sterven in plaats van kwaliteit van leven (palliatie in de stervensfase)

Na het overlijden hebben naasten tijd en ruimte nodig om het verlies een plek te geven (nazorg). palliatieve zorg gent eeklo. Soms hebben ze dan ondersteuning nodig, denk bijvoorbeeld aan gesprekken met een zorgverlener. Dit is ook een onderdeel van palliatieve zorg. Palliatieve zorg bestaat uit vier verschillende onderdelen: lichamelijke zorg: het voorkomen en/of verminderen van lichamelijke klachten, zoals pijn, vermoeidheid, benauwdheid of misselijkheid psychologische zorg: het voorkomen en/of verminderen van klachten door je gedachten en gevoelens, zoals angst, somberheid en verdriet sociale zorg: hulp bij de relatie van jou met jouw naasten en bij het afscheid nemen van bijvoorbeeld je geliefden, gezondheid, werk, enzovoort

spirituele zorg: hulp bij levensvragen, zoals ‘waarom overkomt mij dit?’ of ‘hoe kijk ik tegen de dood aan?’ en niet te vergeten: ‘wat vind ik belangrijk in mijn leven?’ Verschillende zorgverleners kunnen jou en jouw naasten helpen bij deze vragen en klachten. palliatieve zorg gent eeklo. Het is belangrijk dat al deze zorgverleners op de hoogte zijn van jouw situatie en wensen

Triviant Palliatieve Zorg

Daar staat in beschreven welke zorg jij krijgt en wilt krijgen. Er is een groot verschil tussen palliatieve zorg en palliatieve sedatie. Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven van jou en jouw naasten. Palliatieve sedatie kan hier een onderdeel van zijn - palliatieve zorg gent eeklo. Als je nog één tot twee weken te leven hebt, en je hebt klachten die niet op een andere manier verlicht kunnen worden, kun je palliatieve sedatie krijgenDit doet je arts als je op het laatst bijvoorbeeld veel pijn hebt of erg benauwd bent. palliatieve zorg gent eeklo. En als het niet lukt om dit op een andere manier op te lossen. Door palliatieve sedatie heb je geen last meer van pijn of benauwdheid. palliatieve zorg gent eeklo. Lees meer op de pagina: Palliatieve sedatie

Latest Posts

Communicatie Palliatieve Zorg

Published May 04, 24
6 min read

Palliatieve Zorg

Published Apr 26, 24
7 min read

Vacatures Palliatieve Zorg West-vlaanderen

Published Apr 25, 24
7 min read